פרויקטים עם הקהילה ולמענה

Green In Me - הפקולטה לעיצוב

מותג חדש שיצרה ובנתה קבוצה של 12 סטודנטים מהמחלקה לעיצוב פנים במסגרת פרויקט סיום קורס "סטודיו". קבוצת הסטודנטים, יזמים של פעילות עיצוב ירוקה, פעלה בהנחייתו של אדר' גל גאון, במטרה לפעול לקידום מודעות בנושא שמירה על הסביבה. מטרת הקבוצה היתה לפעול לקידום מודעות לצריכה מופחתת, באמצעות עיצוב, מערך שיווק גרילה, גיוס תורמים ותומכים, ויצירת אימפקט גדול ורחב שיקרא "לאהוב את הזבל שלך".

הרעיונות המרכזיים שעמדו מאחורי הפרויקט: שינוי פנימי קטן – יכול להביא לשינוי חיצוני גדול; יצירת נורמה חברתית ומחויבות לשינוי; יוזמה ופעולה אישית יכולות לחזק את החברה. המוצרים, חומרי ההסברה והפעילות השיווקית הוצגו בביתן אשר נבנה בדיזנגוף סנטר ונבנה מחומרים ממוחזרים. 


פופים משאריות בד

מנורה מניילון ממוחזר