פרויקטים עם הקהילה ולמענה

שיתוף פעולה עם עמותת "אנוש" - הפקולטה לעיצוב


במסגרת הפרויקט נפגשו הסטודנטים עם פגועי נפש המגיעים למועדון התעסוקתי-שיקומי בבת-ים. הסטודנטים התבקשו לתכנן ולעצב מוצרים אותם יוכלו לייצר באי המועדון המועסקים בייצור חרושתי/ידני פשוט.

על הסטודנטים היה להתחשב במספר גורמים כגון יכולותיהם היצרניות, הנפשיות, הקוגניטיביות והמוטוריות של המשתקמים. עליהם היה לתכנן תהליך ייצור ידני פשוט וברור, שעושה שימוש בתהליכי ייצור מונוטוניים ועמלניים, תוך עלות נמוכה של חומרי הגלם, ורצוי בשימוש בחומרי פסולת וחומרים ממוחזרים. הפרויקט כלל רעיון ועיצוב מוצר/אובייקט; עיצוב אריזה למוצר במידת הצורך; תכנון חומרי הגלם ועלותם; תיק ייצור - תכנון שלבי הייצור והצגתם בצורה גרפית, מפורטת; הכנת כרטיס ביקור משותף לפרויקט. הערכים שליוו את הפרויקט עסקו בשיתוף הפעולה, המעורבות והתרומה לקהילה, והעלאת הדימוי העצמי של המשתקמים, המהווה מרכיב חשוב בתהליך ההחלמה והשיקום. 

מנחה: גב' טליה פריד