עוד בפרק זה:

אירועים

מפגש התנעה כללי של הפרויקט

למפגש מוזמנים השותפים הישראלים והאירופאים.
המפגש מיועד להצגת תכנית העבודה וחלוקת משימות בפרויקט.
המפגש יתקיים במכון הטכנולוגי חולון, במהלך יומיים, 4-5 בדצמבר 2012.