עוד בפרק זה:

אירועים

המפגש מיועד להצגת תכנית העבודה וחלוקת משימות בפרויקט.
המפגש יכלול הצגה של הפרויקט, סקירת הפעילויות ולוחות הזמנים המתוכננים.