פרויקט IRIS

IRIS – Fostering Academic International Relations in Israeli Colleges to promote Education, Research and Innovation

'איריס' – קידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל לעידוד השכלה, מחקר וחדשנות
 
 
איריס הינו פרויקט לקידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל, אשר אושר למימון במסגרת הקהילה האירופית, סוכנות EACEA, תחת תכנית טמפוס (TEMPUS - Trans-European Mobility Program for University Studies) בקול קורא חמישי של התכנית.
הפרויקט הינו תלת שנתי 2012-2015 (החל מאמצע אוקטובר 2012) וכולל 18 שותפים בישראל ובאירופה.
 
מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לקדם מדיניות, פעילויות, מיומנויות ותרבות בינלאומיים, בינתרבותיים וגלובאליים במכללות אקדמיות ציבוריות במדינת ישראל.
 
שותפים ישראליים
 
בישראל משתתפים בפרויקט מוסדות אקדמיים מהפריפריה ומהמרכז, מכללות להנדסה ולמדעי החברה, מכללות לחינוך ומכללות ערביות.המכללות האקדמיות המשתתפות בפרויקט בישראל כוללות את:
 
בנוסף, שותפים לפרויקט גם:
 
אוניברסיטת תל אביב גם היא שותפה בכירה בפרויקט, ומספקת את התשתית המחקרית לנושא האינטרנציונליזציה והקשרים הבינלאומיים.
 
שותפים אירופים
 
השותפים האירופיים לפרויקט הם:
 
בנוסף, שותפות להצעה חברה עסקית העוסקת בתהליכים בינלאומיים בהשכלה גבוהה מגרמניה (Centre for higher education development consult), ארגון אוניברסיטאות אירופיות הממוקם בבלגיה (European centre for strategic management of universities) וארגון אירופי לחינוך בינלאומי מהולנד (European Association for International Education).
 
יעדי הפרויקט
 
בין יעדי הפרויקט:
  • פיתוח תכניות אסטרטגיות לתהליכי אינטרנציונליזציה במכללות האקדמיות המשתתפות בפרויקט
  • עידוד שיתוף חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים לפעילות בינלאומית
  • הקמת משרדי קשרים בינלאומיים במכללות המשתתפות
  • ייזום פעילויות אקדמיות בינלאומיות והקמת רשת לעידוד פעילויות בינלאומיות במכללות המשתתפות ובמוסדות אחרים בישראל ובאירופה.