עוד בפרק זה:

אירועים

מפגש היכרות שותפים ישראליים

המפגש יכלול הצגה של הפרויקט, סקירת הפעילויות ולוחות הזמנים המתוכננים.
מפגש ההיכרות מיועד לכל בעלי העניין השונים במוסדות המעורבים בפרויקט ועל כן החשיבות הרבה לנוכחות מלאה של כל השותפים. מוזמנים למפגש נשיאי המוסדות, ראשי רשויות המחקר והאחראים על חבילות העבודה.
המפגש יתקיים במכון הטכנולוגי חולון, ביום חמישי, ה- 11/10/2012 בשעה 09:00.