רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2015

 
עקב הליך ההבהרות , מסמכי המכרז עודכנו . המציעים מתבקשים למלא ולהגיש את המסמכים המעודכנים אשר פורסמו באתר ביום 13.10.2015
 


 
 
הבהרות למכרז
 
הבהרות 001
מס"ד
תוכן הפניה
סעיף
תשובה מוצעת
1.
דחיית מועד התשלום עבור השתתפות במכרז
2.1
המועד החדש הוא 08/10/2015
2.
דחיית מועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
2.1
המועד החדש הוא 08/10/2015
עד השעה 15:00
3.
מועד התוקף של ההצעה
2.1
המועד החדש הוא 8/01/2016

 

הבהרות 002 (קובץ להורדה)
 
הבהרות 003 (קובץ להורדה)
 
הבהרות 004 (קובץ להורדה)