רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2015

 
אספקת שרותי יחסי ציבור
 
 
הבהרות 001 (קובץ להורדה)