בעלי תפקידים

הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בניין מרגלית (5), חדר 134
טל' מזכירות: 03-5026611

 
דקאן הפקולטה וראש התכנית לתואר שני: פרופ' מיקי רונן
דוא"ל: ronen@hit.ac.il

ראש התוכנית לתואר הראשון: ד"ר חגית מישר-טל
 
מרכזת אדמיניסטרטיבית: גב. ירדנה סנקר
טל' 03-5026611
דוא"ל: yardenas@hit.ac.il