בעלי תפקידים


הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בניין מרגלית (5), חדר 134
טל' מזכירות: 03-5026611

 
דקאן הפקולטה וראש התכנית לתואר שני: פרופ' מיקי רונן
דוא"ל: ronen@hit.ac.il

סגן דקאן לעניינים אקדמיים: ד"ר חגית מישר-טל

ראש התכנית לתואר ראשון: ד"ר רונן המר
דוא"ל: ronenh@hit.ac.il

מרכזת אדמיניסטרטיבית: גב. ירדנה סנקר
טל' 03-5026611
דוא"ל: yardenas@hit.ac.il