מסלול הספק

קורסי חובה
 
מספר קורס
שם קורס
סמסטר
מרצה
1.
55004
ניתוח מטריאציאלי, הליכים אקראיים ומע' הספק
א
 
2.
55011
בקרה אוטומטית מתקדמת
א
 
3.
50003
מתמטיקה מתקדמת
א
 
4.
55013
מיתוג רך ומימירים וקבלי מיתוג
ב
 
5.
55028
מערכות הספק מתקדמות
ב
 
6.
55204
התקני מערכות הספק
ב
 
 
קורסי בחירה
מספר הקורס שם קורס סמסטר מרצה
1. 55210 אנרגיות חלופיות א ד"ר ברקוביץ
2. 55309 חיישנים ביו רפואיים (ביו חיישנים) א ד"ר רונן אלמוג
3. 55205 מערכות הגנה בפני ברקים
4. 55206 אמינות מערכות הספק ד"ר מוסין
5. 55207 מעבדה מתקדמת למערכות הספק ד"ר ברקוביץ
6. 55208 שיטות הגנה במערכות הספק ד"ר מוסין
7. 55209 ממירים FB, TL ב פרופ' יוינוביץ
8. 55203 מערכות בקרה של הינע חשמלי ב ד"ר אקסלרוד