קולות קוראים

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2016, בנושא: ננו-טכנולוגיה - בטיחות, בריאות האדם ואיכות הסביבה

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2016:

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2016, בנושא: ננו-טכנולוגיה - בטיחות, בריאות האדם ואיכות הסביבה.

בקול קורא זה מושם דגש על סכנות פוטנציאליות המלוות את פיתוח תחום הננו-טכנולוגיה. המטרה הינה לבחון את ההשלכות של שימוש בננו-חומרים ופיתוח ננו-טכנולוגיות

על בטיחות האדם, בריאותו ואיכות הסביבה. במסגרת זו, מבקש המשרד לקבל הצעות מחקר הכוללות מגמות יישומיות, לדוגמא:

• פיתוח כלים וטכנולוגיות לניטור, בקרה ואנליזה של ננו-חומרים

• הבנת מנגנון הרעילות, קביעת מבחן רעילות וסף הרעילות של ננו-חומרים (ננו-חלקיקים) לאדם ולסביבה

• פיתוח שיטות וטכנולוגיות לטיפול במפגעים של ננו-חומרים ופיתוח אמצעי הגנה מתאימים לחשיפה אליהם

מועד אחרון להגשה הינו עד 17.5.2016 עד השעה 15:00. על ההצעה להגיע כשבוע לפני כן לאישור רשות המו"פ.

להלן קישור לקול קורא ולמסמכים הנלווים: קול קורא מי"ה-ננו-טכנולוגיה-בטיחות, בריאות האדם ואיכות הסביבה

בהצלחה!