קולות קוראים

תחום מחקר: מדעי הנדסה בשיתוף עם מדעי החברה ו / או מדעי הרוח קבוצת עבודה בין תחומית, גישה מחקרית אינטגרטיבית המשלבת מדעים טכניים וחברתיים 
מימון ההצעה המלאה (מענקים מלאים): 15/10/2020
מענקי תכנון: 17/03/2021
 

מכון טכנולוגי חולון HIT, גלריה ויטרינה ע״ש ג׳וליה מזרחי מזמינה בזאת הצעות לתערוכות יחיד או תערוכות קבוצתיות להצגה בשנת הפעילות הבאה 2021-2020, תשפ״א.