קולות קוראים

נמצאו 12 תוצאות דף 1 מתוך 2

קול קורא לתערוכה "שיבוש" בגלריה ויטרינה נובמבר 2018. משמעות המושג שיבוש בעולמות תוכן ויזואליים ואודיואליים.

קול קורא מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לגשת הצעות מחקר במסגרת שת"פ צרפת-ישראל (מיימונייד).

Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources
פניה שהתקבלה אצלנו מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל אודות Fellowship באוניברסיטה, בי"ס להנדסה או מעבדה בצרפת בכל תחום ידע/מחקר. למרות שהפניה פותחת במילים: "Young Israeli scientists" ביררנו עם משרד המדע ואין מגבלת גיל. כל המעוניין בתכנית ו/או בפרטים נוספים מתבקש לפנות לרשות המו"פ.
מועד אחרון להגשה הינו עד 17.5.2016 עד השעה 15:00. על ההצעה להגיע כשבוע לפני כן לאישור רשות המו"פ.
בכדי למצוא דרך לעודד מחקרים פורצי דרך שאין לגביהם עדיין הוכחות היתכנות מבוססות, עוברת משנה זו תכנית ביכורה למתכונת ניסיונית חדשה בעלת שני שלבים, שלב ראשוני שעיקרו בדיקת היתכנות ושלב שני של מימון ארוך טווח