גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

קול קורא לתערוכות בגלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי תשפ"א [2020-2021]

 

מכון טכנולוגי חולון HIT, גלריה ויטרינה ע״ש ג׳וליה מזרחי 
מזמינה בזאת הצעות לתערוכות יחיד או תערוכות קבוצתיות להצגה בשנת הפעילות הבאה 2021-2020, תשפ״א. לגלריה ויטרינה 3 חללים ובפעם הראשונה נוסף גם חלל לתצוגה וירטואלית, אשר יאפשר להרחיב את מנעד התערוכות המוצעות. עם החזרה לשגרה הגלריה תפתח את שנת הפעילות אך יחד עם זאת אנו מודעים לעובדה שהתנאים עלולים להתשנות בהתאם למצב. ולכן יתכן ויהיו שינויים במועדים, בהגבלת מספר המשתתפים וכד'.

 

הגלריה שואפת לקיים בשנה הקרובה כ-8 תערוכות והיא מעוניינת להציג פרוייקטים חדשניים בנושא עיצוב רב תחומי, טכנולוגיה ותרבות המעוררים דיאלוג חדש בחברה הישראלית. גלריה ויטרינה הינה גלריה המשרתת את המכון הטכנולוגי, וככזאת מזמינה את הפקולטות השונות להציע תערוכות המשקפות את פעילותן השוטפת במכון.

 

ההצעות תוצגנה בפני ועדת היגוי שתבחן אותן בתחילת ספטמבר 2020 והיא תשבץ את ההצעות שתתקבלנה בשנת הלימודים האקדמית הבאה תשפ״א (2021-2020) את ההצעות יש להעביר במייל עד ה- 1.8.2020 אל אורנה גטניו (ornag@hit.ac.il), מנהלת גלריה ויטרינה, ניתן גם לפנות לכתובת זו לבירור פרטים נוספים. החלטת הועדה תשלח עד אמצע ספטמבר 2020.

 

פרטים להגשת הצעות לתערוכה לועדת ההיגוי:

  • שם התערוכה
  • תיאור קצר ורציונל של התערוכה המוצעת
  • שם האוצר/ת ותיאור הניסיון המקצועי
  • מידע על היוצר המיועד להצגה (קורות חיים בקצרה)
  • רשימת תערוכות (של היוצר ושל האוצר)
  • דוגמאות/סקיצות לדימויים שיוצגו בתערוכה
  • הצעה ראשונית לעיצוב החלל (לא חובה)

 

הגלריה תומכת בכל תערוכה בהיקף של עד 7,000 שקלים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ותקציבה. למען הסר ספק, אין המכון מתחייב במכתב זה לסייע במימון התערוכה
התערוכות יתקיימו בהתאם להנחיות המפורטות ובכפוף לאישור הממונה על הקורונה במכון.
 

מוזמנים להתרשם מהתערוכה המוצגת כעת בגלריה: אליסיה שחף/ בית מלאכתה

 

בברכה,
פרופ׳ חנן קמינסקי
יו״ר גלריה ויטרינה
 

 

פורסם: 24/06/2020