אוכל ומסחר

לרשותם של הסטודנטים, סגל המכון ומבקריו עומדים מספר מתחמי מסחר וקפיטריות במחירים הוגנים ומותאמים.