מלגות

מלגות מצוינות לבעלי נתוני קבלה גבוהים לתואר שני שסיימו בהצלחה 15 נקודות זכות בשנה א' ללימודיהם בתואר
 
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 85 ומעלה: מלגה בגובה של 30% משכר הלימוד השנתי.
 
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 90 ומעלה: מלגה בגובה של 40% משכר הלימוד השנתי.
 
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 95 ומעלה: מלגה בגובה של 50% משכר הלימוד השנתי.