לוח שנה אקדמי - תשפ''ד

 
לוח שנה לשנת הלימודים האקדמית תשפ''דלוח שנת הלימודים תשפ''ד (2023 – 2024) 

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א'

היום הראשון ללימודים

 

יום א' 15.10.2023  
בחירות לרשויות המקומיות יום ג' 31.10.2023 יום שבתון
חופשת חנוכה יום א' 10.12.2023 חופשה לסטודנטים
יום האחרון לסמסטר א' יום א' 14.01.2024  
יום השלמה יום ב' 15.01.2024 לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל הבחירות לרשויות המקומיות
מועדי א' 15.1.2024 עד 16.2.2024
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' 18.2.2024  
פורים יום א' 24.3.2024 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום א' 21.4.2024  
חופשת פסח 22.04.2024 עד 29.04.2024 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום ג'
30.04.2024  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום א'
05.05.2024
הלימודים מסתיימים בשעה 18:00. 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ב' 06.05.2024

  הפסקת לימודים בין השעות 10:00-11:00

לטובת טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום א' 12.05.2024

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00

הפסקת לימודים בין השעות 13:00-14:00

לטובת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ב' 13.05.2024 חופשה
חופשת יום העצמאות יום ג' 14.05.2024 חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'

יום ב'

03.06.2024

 
יום ההשלמה יום ג'
04.06.2024

לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים.

ייתכנו מבחנים באנגלית ולימודים כלליים.

מועדי א' 04.06.2024 עד 05.07.2024
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' 07.07.2024  
ערב צום ט' באב יום ב' 12.08.2024 לימודים מסתיימים בשעה 18:00
צום ט' באב יום ג' 13.08.2024 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' 13.09.2024  
מועדי א' 17.09.2024 עד 01.11.2024
תשפ"ד היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ה יום א' 03.11.2024
 
 
 
טקסים
יום לציון זכרו של יצחק רבין ז"ל יום ה' 26.10.2023  
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ב' 06.05.2024 לא ייתקימו לימודים בין השעות 10:00-11:00
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום א'
12.05.2024
לא ייתקימו לימודים בין השעות 13:00-14:00

 

פעילות אגודת הסטודנטים

הפנינג תחילת שנת הלימודים 17-19.10.2023 הפנינג פתיחת הלימודים בשלושת הימים הראשונים של סמסטר א'. מידי יום יתקיימו הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות 13:00-14:00 ו- 16:00-17:00.
הפנינג פורים 20.03.2024

הפסקת לימודים:

בין השעות 13:00-14:00

בין השעות 16:00-17:00

יום הסטודנט

23.05.2024

ייתכן שינוי במועד, הפסקת לימודים משעה 16:00