עוד בפרק זה:

כנסים אקדמים

כנס הדלק של מחר


כנס הדלק של המחרבמסגרת הפעילות לקידום "תכנית משאבי טבע-אנרגיה ומים גז נפט ותחליפי דלק", קיים המכון הטכנולוגי חולון את הכנס "הדלק של המחר". הכנס התקיים ביום ג', 11 בספטמבר, 2012 במכון הטכנולוגי חולון - HIT.

בכנס "הדלק של המחר" הוצגו החידושים אקדמיים עדכניים, לצד ראייה טכנו-כלכלית. כל פאנל בכנס הושתת על הרצאת מומחה בתחום ושיתוף קהל המשתתפים ביצירת שיח משמעי רב-מימדי, לקידום המחקר והפיתוח בישראל. הכנס עסק, בין השאר, בנושאים הבאים: דלקים ביולוגים, דלקים סינתטיים, מהפיכת הרכב החשמלי וגז טבעי.
 
מושבי הכנס :
גז טבעי – "ברכה או קללה לתעשיית האנרגיה המתחדשת בישראל"
מנחה: גב' צביה ברון, מנהלת תחום אנרגיה מתחדשת, Petro Quantum B.V.. משתתפים: עו"ד נתי בירנבאום, יועץ שר האנרגיה והמים; מר איתן פרנס – יו"ר איגוד אנרגיה מתחדשת בישראל; מר יוסי אנטוורג, מנהל פרויקט מתנול, דור כימיקלים.
גילוי הגז הטבעי במדינת ישראל מעניק בפעם הראשונה מקור אנרגיה זמין וזול בין אם ליצור חשמל ובין אם ליצור דלקים בהמשך. בישראל בה השימוש באנרגיה מתחדשת מוגבל ואינו מצליח לעמוד ביעדי הממשלה – האם השימוש בגז טבעי יעודד, יגביל או בתרחיש קיצוני יכחיד את השימוש וההטמעה של אנרגיה מתחדשת בישראל? זאת לאור הזמינות, הערך הכלכלי והאסטרטגי של הגז הטבעי מול הערך הסביבתי הערכי של האנרגיה המתחדשת.

"דלקים סינתטיים"
מנחה: ד"ר ברכה חלף , מנהלת בכירה, תחום תחליפי נפט משרד האנרגיה והמים. משתתפים: ד"ר איגור דרג'י, מנהל תחום טכנולוגיות ואנרגית מתחדשות, משרד האנרגיה והמים; פרופ' איתמר גרוטו, מנהל המכון למדעי הצמח, מכון וולקני; ד"ר אלה שטראוס, ראש תחום מדע והנדסת חומרים, משרד המדע.
המושב עוסק בכמה נושאים, וביניהם: דלקים אלטרנטיביים אופציות זמינות ועתידיות, מו"פ בתאי דלק וסוללות לרכבים חשמליים, דלקים ביולוגיים- אתגרים ותחזיות, כיווני מחקר ומסלולי תמיכה במחקרים וסטודנטים.

"מהפיכת הרכב החשמלי"
מנחה: מר שמואל דה לאון ,מנכ"ל חברת "שמואל דה לאון אנרגיה בע"מ". משתתפים: מר דן ויינשטוק, מהנדס חשמל ראשי,חברת בטרפלייס, מר איל סלומון, ראש תחום תחליפי נפט, משרד התחבורה; מר דורון ודאי, מנכ"ל, כלל כלל מוטורס וכלל אנרגיה.
אנו בפתחו של עידן חשמלי חדש בו התחבורה תעבור לכלי רכב חשמליים או רכבי כלאיים במטרה להקטין את התלות בנפט. כמו כל התחלה, ההתחלה קשה, עלויות הסוללות וכלי הרכב יקרים בהשוואה לכלי רכב בעלי הנעה פוסילית, דבר המקשה על החדירה. הרגולטור מסייע מצד אחד בסובסידיות נדיבות, אך מקשה ברגולציות טעינה ומאידך בחוסר סטנדרטים שיאפשרו אוניברסאליות והורדת עלויות. במצגת מוצגת סקירה של שוק הרכב החשמלי, המבנה המסתמן והאתגרים שלפתחנו.

"מביומסה לאנרגיה"
מנחה: ד"ר סיניה נתניהו , המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה.
משתתפים: פרופ' גדי רבינוביץ, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול אוניברסיטת בן-גוריון; ד"ר סובחי בשיר, מנכ"ל ובעלים טרנס ביודיזל בע"מ; ד"ר בני קרן, מהנדס ראשי אנרגיות מתחדשות, רפא"ל.
המושב עוסק במספר מחקרים: קביעת השילובים הטכנולוגיים המיטביים להפקת דלק מפסולת עירונית אורגנית, השפעה של חשיפה מקדימה לטמפרטורה וקרינה אולטרא-סונית על יעילות הפקת ביוגז בתהליכי עיכול אנאירובי, ייצור אנזימטי לביודיזל משמנים ממקור של מלכודות שומן, ייצור דיזל מביומסה ועוד.

"רשת חכמה"- "Smart grid" ישראל כמרכז מו"פ
מנחה: ד"ר יואל כהן, אחראי תחום רשת חכמה במשרד המדען הראשי, משרד האנרגיה והמים. משתתפים: ד"ר יובל בק, מכון טכנולוגי חולון; מר לירן קציר, מנהל התקינה, בטרפלייס; מר בוריס קנצפולסקי, מאגד ISG (Israeli Smart Grid).
בשנים האחרונות ישנה מגמה עולמית של כניסת מערכות אנרגיה חלופיות לרשת וכתוצאה ממשבר האנרגיה ורצון לייעל את הרשת. "רשת חכמה" (Smart Grid) הינו הפתרון המתפתח במדינות רבות בעולם. משמעותו הרכבת רשת תקשורת על רשת החשמל ופיתוח יכולות של ניטור ושליטה ברשת. במושב נדון נושא הרשת
החכמה כפי שרואה אותו מדינת ישראל דרך התוכניות של משרד האנרגיה והמים, כמו כן מוצג מאגד "רשת החכמה" הפעיל כבר בשנתו השנייה, ונושאים נוספים כגון כניסת רכב חשמלי כחלק אינטגרלי של הרשת החכמה.

"Below ground, above ground, between grounds”
מנחה : ג'ינה כהן יועצת בתעשיית הגז הטבעי
Review of natural gas exploration & discoveries in Israel and pipeline infrastructure (below ground); Review of the legal, regulatory and marketing aspects of the Israeli natural gas sector (above ground); Review of export options for Israel gas (between grounds).