פירוט תקופת רישום

עיצוב

הרישום יפתח בשעה 09:00
 

עיצוב
 
שעת פתיחת הרישום
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'-
רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תקשורת חזותית
9:00
02/10/2017
18/09/2017
 
13/09/2017
 
11/09/2017
11/09/2017
עיצוב פנים
10:00
עיצוב תעשייתי
11:00