פירוט תקופת רישום

עיצוב

תחילת סמסטר לפקולטה בעיצוב הינו בתאריך  29/07/18 (לקורסים של לפקולטה לעיצוב בלבד!!!)
שימו לב כי קורסים באנגלית ובלימודים כלליים מתחילים ב 1/07/2018 - תחילת סמסטר הקיץ.

 

עיצוב
 

 

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
שעת פתיחת הרישום 09:00 09:00 12:00 12:00 12:00
תחילת הרישום
17/06/2018*
17/06/2018*
29/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
 
* ההרשמה לשנים א+ב עיצוב הינה לקורסי אנגלית וקורסים כלליים בלבד.