פירוט תקופת רישום

עיצוב

הרישום יפתח בשעה 09:00
 

עיצוב
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
15/06/2017
14/06/2017
 
13/06/2017
* בשעה 12:00
12/06/2017
12/06/2017
תקשורת חזותית
עיצוב פנים
עיצוב תעשייתי