פירוט תקופת רישום

עיצוב

הרישום יפתח בשעה 11:00
 

עיצוב
 
שעת פתיחת הרישום
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'-
רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תקשורת חזותית
11:00
17/01/2018
15/01/2018
11/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
עיצוב פנים
11:00
עיצוב תעשייתי
11:00