חדשות ואירועים

  • לרשות הקוראים עומד חדר ללמידה בקבוצה. גודל הקבוצה אמור להיות לא פחות מארבעה אנשים. השימוש בחדר הלימוד הוא בהזמנה יום מראש דרך פנייה אישית לספרנית השאלה או דרך טל: 03-5026547 (יש למסור שמות של כל המשתתפים בקבוצה). הזמנת החדרים מוגבלת להזמנה של עד ארבע שעות. אם המזמין יאחר ביותר מ-15 דקות, יימסר החדר לאחרים.
  • מינואר 2016 הספרייה מנוייה למאגר מידע רב תחומי Proquest Central הכולל קבוצה של מאגרי מידע בתחומי אמנות, מנהל עסקים, רפואה, היסטוריה, ספרות ושפות, חדשות ועיתונות, מדע וטכנולוגיה, מדעי חברה. המאגר מכיל מאמרים מכתבי עת אקדמיים ופופולריים, מחקרי שוק, דו"חות מחקר ועבודות מ"א וד"ר
  • רכישות חדשות
     
 
 
 
 
 
 
 
 


אפריל 2016


מרץ 2016


פברואר 2016


ינואר 2016