חדשות ואירועים

  • מינואר 2017 הספרייה שוב מנוייה למאגר מידע ACM - מאמרים שפורסמו בכנסים ובכתבי העת של ארגון  Association for Computing Machinery
  • לרשות הקוראים עומד חדר ללמידה בקבוצה. גודל הקבוצה אמור להיות לא פחות מארבעה אנשים. השימוש בחדר הלימוד הוא בהזמנה יום מראש דרך פנייה אישית לספרנית השאלה או דרך טל: 03-5026547 (יש למסור שמות של כל המשתתפים בקבוצה). הזמנת החדרים מוגבלת להזמנה של עד ארבע שעות. אם המזמין יאחר ביותר מ-15 דקות, יימסר החדר לאחרים.

רכישות חדשות