שאלות ותשובות - ישן

נרשמתי לקורס חוזר, האם אני חייב בדרישת נוכחות ובהגשת המטלות?

כן. כאמור, תקנון המכון מחייב נוכחות בכל הקורסים. כמו כן, המשמעות של חזרה על קורס היא, בין היתר, עמידה בכל חובות הקורס, כפי שהגדיר המרצה.