שאלות ותשובות - ישן

נכשלתי בקורס בחירה, האם אני חייב לחזור על הקורס?

לא, אינך חייב לחזור על קורס בחירה. באפשרותך לבחור קורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשלת. הכישלון בקורס המוחלף, יופיע בגיליון הציונים שלך ויימנה במניין הכישלונות המצטבר אשר קובע את מצבך האקדמי. עם זאת, לאחר סיום מלוא חובותייך האקדמיים לתואר, תוכל לבקש להשמיט קורסי בחירה מסוימים מגיליון הציונים.