שאלות ותשובות - ישן

מה נחשב כציון עובר בקורס?

ההגדרה מהו ציון עובר נקבעת על ידי המחלקה ו/או הפקולטה. בכל מקרה, ציון עובר בקורס לא יהיה נמוך מ-60.