שאלות ותשובות - ישן

מה הם קורסי ליבה ומה המשמעות שלהם?

קורסי ליבה הם קורסי חובה מרכזיים בתכנית הלימודים. בלעדיהם אי אפשר לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים, אליהם מכשירה התכנית. במילים אחרות, על פי מדיניות המכון, אם אינך יודע את חומר הלימוד בקורס הליבה, משמע שעדיין אין לך את הידע והמיומנויות הנדרשים כדי להיות מהנדס, מעצב, מנהל בתחומי הטכנולוגיה או איש מערכות למידה.

 

מסיבה זו אנו רואים חשיבות רבה בהשלמת קורסי הליבה בהצלחה. כישלון בהם עשוי להביא לסטאטוס על תנאי ואף להרחקה אקדמית מלימודים במכון.

 

רשימת קורסי הליבה בכל תכנית מופיעה בידיעון הלימודים בפרק הרלוונטי לתוכנית הלימודים שלך.