שאלות ותשובות - ישן

מהן ועדות ההוראה ומה תפקידן?

ועדות הוראה הן ועדות אקדמיות שמטרתן לפקח על רמת ההישגים האקדמיים של הסטודנטים, לטפל בהפעלה השוטפת של תכניות הלימודים ולפקח על רמת ההוראה והלימודים במחלקה, בפקולטה ובמוסד.

במסגרת זו ועדת ההוראה מטפלת בנושאים כגון: מועדים מיוחדים, פטורים, תכניות לימודים חריגות והרחקה מלימודים.