שאלות ותשובות - ישן

מהם הקריטריונים למועד מיוחד וכיצד מגישים בקשה למועד מיוחד?

זכאות למועד מיוחד מגיעה במקרה של מניעה חמורה, כגון: מבחנים בהפרש של פחות מיומיים ביניהם, מילואים, אשפוז ואבל. פירוט הקריטריונים בידיעון.

בקשות למועד מיוחד מגישים באמצעות עמדת המידע בלחצן ערעורים, תחת בקשת מועד מיוחד.