שאלות ותשובות - ישן

מהם הקריטריונים להפסקת לימודים?

בסוף כל סמסטר, נערכת בדיקת הנכשלים לכל סטודנט, וסטודנט שצבר יותר מחמישה כישלונות ו/או כישלון כפול בקורס יסוד, הופך למועמד להרחקה. ועדת הוראה מוסדית דנה בכל אחד מסטודנטים אלה ומחליטה לגבי כל אחד. לפירוט הסטאטוסים לתלמיד יש לעיין בידיעון