שאלות ותשובות - ישן

מהי חובת סמינרים?

סטודנטים בפקולטה להנדסה שהחלו לימודיהם בשנת תשס"ב או מוקדם יותר מחויבים בהשלמת חובת סמינרים, כלומר, עליהם לנכוח בארבעה מפגשים של סמינרים. יתר הסטודנטים אינם חייבים בחובת נוכחות בסמינרים.

בפקולטה לניהול טכנולוגיה חובה לנכוח בנוסף בשמונה ימי עיון.