שאלות ותשובות - ישן

כמה עולים הקורסים באנגלית?

 
 
רמה
עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E)
2,800 ש"ח
טרום בסיסית (D)
2,200 ש"ח
בסיסית (C)
2,200 ש"ח
בינונית (B)
1,400 ש"ח
מתקדמת (A)
ללא
פטור