שאלות ותשובות - ישן

כמה נקודות זכות אני צריך לצבור בכל סמסטר או בכל שנת לימודים?

בכל תכנית לימודים קיימת מכסת נקודות זכות מלאה לתואר. מכסה זו רשומה בפרק תכנית הלימודים הרלוונטית, בידיעון הלימודים. 

לנוחיותך רשומה גם מכסת נקודות הזכות המומלצת שיש להשלים בכל סמסטר. 

 

כדאי לעשות את מרב המאמצים כדי לעמוד בקצב השלמת מכסת נקודות הזכות, על פי המתוכנן בתכנית הלימודים. חריגות מביאות לעיכובים בהמשך, לקורסים נוספים, לדחיית סיום התואר ובמקרה של חריגה משמעותית אף להפסקת הלימודים במכון.