שאלות ותשובות - ישן

כיצד נקבע באיזו שנת לימודים אני מוגדר?

שנת הלימודים הפדגוגית בה מוגדר הסטודנט (א', ב', ג, ד', משלים) נקבעת כעקרון על פי מספר שנות הלימוד בפועל (לא כולל חופשות וחזרה על שנים).