שאלות ותשובות - ישן

כיצד אני מערער על ציון בחינה?

ערעור מתבצע בצורה ממוחשבת, באמצעות עמדת המידע. ליד הציון במועד הבחינה יופיע לחצן "הגש ערעור" ודרכו מוגש הערעור. המרצה מקבל את הערעור הממוחשב ומשיב עליו.