שאלות ותשובות - ישן

האם המערכת מאפשרת רישום ללא קדם?

לא ולא! במידה וברצונך להירשם לקורס ללא קדם, עליך להגיש בקשת רישום חריג לקורס המשך מקביל לקורס קדם, לאישורו של ראש המחלקה האחראי לקורס.