שאלות ותשובות - ישן

האם המערכת מאפשרת רישום בחפיפת שעות?

 לא ולא! על פי התקנון מותרת חפיפה של שעה אחת לכל המערכת, רק לאחר מילוי טופס רישום חריג בחפיפת שעות ואישור של ראש המחלקה הרלוונטי.