שאלות ותשובות - ישן

בתוך כמה זמן מותר לי לסיים את התואר?

לסטודנטים שהחלו ללמוד בשנת תשס"ו ואילך (לפני כן הגבול הוא שמונה שנים):

בתכנית שאורכה ארבע שנים (כגון: הנדסה, עיצוב, וניהול טכנולוגיה), תקופת הלימודים לא תעלה על שש שנים אקדמיות. בתכנית שאורכה שלוש שנים (כגון: מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב וטכנולוגיות למידה), תקופת הלימודים לא תעלה על 4.5 שנים אקדמיות.