שאלות ותשובות - ישן

בעיות אישיות שונות עשויות להפריע להצלחתי בלימודים, מה אוכל לעשות כדי להימנע מפגיעה בסטאטוס אקדמי תקין (הרחקה, מצב על תנאי וכו')?

 

מינהל הסטודנטים מציע מגוון של שירותים במטרה לסייע לכל סטודנט להגשים את מלוא הפוטנציאל והיכולת שלו. שירותים אלה כוללים, בין היתר: סיוע כלכלי, סיוע סוציאלי, סיוע לימודי לבעלי לקויות למידה, תמיכה נפשית על ידי פסיכולוגים, שיעורי עזר, סיוע במציאת עבודה וכן סיוע לסטודנטים שלימודיהם נפגעו עקב שירות מילואים.

 

 

מומלץ מאוד ל"הקדים תרופה" לבעיה ולפנות למינהל הסטודנטים, לפני שתחל הידרדרות בלימודים.

 

כמו כן, עומדים לרשותך יועצים אקדמיים בכל המחלקות, אשר תפקידם לסייע לך בתכנון מערכת הקורסים כך שתתאים ליכולותיך ולהתמודדות עם עומס עבודה ולימודים. כן ישמחו היועצים לענות על שאלות בנושאים אקדמיים ומנהלתיים נוספים.