שאלות ותשובות - ישן

איך נקבעת הרמה שלי באנגלית ואיך אני מגיע לרמת פטור?

רמתך באנגלית נקבעת על ידי מבחן רמה באנגלית (פסיכומטרי או אמי"ר). קורסי האנגלית מחולקים לארבע רמות:

רמה D – הרמה הנמוכה ביותר. קורס זה הוא בן 6 שעות שבועיות ונמשך שני סמסטרים. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה B.

רמה C – קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך שני סמסטרים. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה B.

רמה B – קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה A.

רמה A – הרמה הגבוהה ביותר. קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה מקבל את הפטור באנגלית.