יישום עיצוב

 

היחידה לקידום ויישום פרויקטים של סטודנטים בפקולטה לעיצוב.


הקמה וניהול: ד"ר פרוסטיג ויקטור
דוא"ל היחידה: di@hit.ac.il
אתר היחידה: dihit.org
 

 

 

מטרות היחידה
  • יחידת 'יישום עיצוב' הוקמה כדי להגביר את מעורבות הפקולטה לעיצוב והשפעתה על הסביבה, החברה והתרבות.
  • ריכוז ועיבוד מידע על אפשרויות קידום ויישום של פרויקטים הנעשים בפקולטה לעיצוב.
  • קידום ויישום של פרויקטים נבחרים.
  • הכשרה של סטודנטים-מעצבים לעשייה יזמית (פעילות שהינה מעבר לתכנית הלימודים האקדמית).

 

הרקע

הפקולטה לעיצוב מורכבת משלוש מחלקות לתואר ראשון: עיצוב פנים, עיצוב תעשייתי ועיצוב תקשורת, ותכנית לתואר שני בעיצוב משולב (שילוב של כל תחומי העיצוב).


הלימודים בפקולטה מבוססים על התנסות מעשית בעיצוב. התנסות המשלבת תיאוריות פרקטיקות ומתודות חשיבה עיצובית. ההתנסויות מתממשות כפרויקטים יצירתיים במגוון רחב ביותר: פרויקטים חברתיים, מסחריים, אקולוגיים, תרבותיים ומחקריים.


בפקולטה לומדים כ-1000 סטודנטים היוצרים מידי שנה מעל 4000 פרויקטים.
במהותם פרויקטי עיצוב נועדו להשתלב במציאות שלה נועדו, אך בפועל מעט מאד פרויקטים מגיעים לכדי מימוש.


יחידת 'יישום עיצוב' שמה לה למטרה להגביר את יישום הפרויקטים בעלי הערך וכפועל יוצא להכשיר בוגרים שהינם מעצבים-יזמים.

 

סטודנטים

מוזמנים לכנס לאתר היחידה: dihit.org
באתר הסברים על הליך קידום פרויקטים ודרכו ניתן להגיש:

  • בקשה לשחרור הפרויקט מבעלות המכון
  • בקשה לקידום ויישום פרויקט אישי במסגרת היחידה.

 

יזמים - חברה, סטרטאפ, רשות, חממה, אקסלרטור, ארגון...

מוזמנים ליצור קשר עם היחידה ל'יישום עיצוב'.