הוראה מתוקשבת

שירותי המרכז לתמיכה בהוראה מתוקשבת
 
מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת מספק את כלל שירותי האדמיניסטרציה והתמיכה במערכת ההוראה המתוקשבת ביניהם:
 
 • פתיחת אתרי קורסים להוראה מתוקשבת (א-סינכרונית) במערכת High-Learn.
 • רישום סטודנטים לקורסים המתוקשבים על פי מידע עדכני המועבר בתחילת כל סמסטר ממרכז לימודי הסמכה ומראשי מחלקות.
 • תמיכה במרצים ובסטודנטים בפעילות השוטפת: עדכוני רישום, הדרכה בשימוש, פתרון בעיות טכניות, איפוס סיסמאות וכד'.
 • הכשרת מרצים ועוזרי הוראה בהקמה והפעלה של אתרי קורסים וניהול למידה מתוקשבת.
 • מערכות למידה מתוקשבת נוספות (לדוג' Moodle).
 • קשר עם מיט"ל ומרכזי תמיכה מקבילים במוסדות אקדמיים בארץ והשתתפות בהשתלמויות מקצועיות.
 • ריכוז מידע וייעוץ לסגל בנושא טכנולוגיות למידה וטכנולוגיות מסייעות כגון (רשימה חלקית):
  • מערכות סינכרוניות - "כיתה וירטואלית" (Interwise)
  • הפקת לומדות וסרטוני סמן (Composica, Viewlet-Builder).
  • ייעוץ בנושאים כגון בניית מצגת, הקטנת גודל קובץ, יישום עקרונות שימושיות ויצירת תוכן ב- Web וכו'.
 
מערכות ניהול למידה ב-HIT מכון טכנולוגי חולון
 
ב-HIT מכון טכנולוגי חולון מבוצע שימוש במערכות שונות לניהול למידה, המאפשרות לכל מרצה לנהל אתר מקוון לכל קורס. האתר מציע, לבחירת המרצה, אפשרויות רבות לארגון הקורס ולמימוש עקרונות פדגוגיים.
 
היתרונות הארגוניים העיקריים למרצה הם: יכולת לעדכן את חומרי הלמידה באופן שוטף, יכולת להעביר הודעות במהירות לכל הסטודנטים בקורס (לוח מודעות), קישורם למאגרי מידע ולאתרי אינטרנט רלבנטיים, אפשרות למעקב קל וזמין אחר התקדמות הסטודנטים, קבלת נתונים סטטיסטיים שונים ואפשרות לבדיקה אוטומטית של תרגילים וניהול ציונים.

לסטודנטים זהו אמצעי נוח לצפות ו/או להוריד חומרי לימוד, מצגות, שקפים, הודעות, תרגילי בית, בחינות ופתרונות. החומר נגיש לסטודנטים בכל מקום (בו נמצא מחשב המחובר לאינטרנט) ובכל זמן. מערכות מסוימות מאפשרות להגיש את תרגילי הבית בקלות באמצעות האתר ואם סגל ההוראה מעוניין בכך, ניתן להשתמש באתר כאמצעי לשאילת שאלות ולתקשורת בין הסטודנטים לסגל ההוראה.

לשימוש באתר יתרונות פדגוגיים רבים כמו למשל מימוש שלושה מימדים של "הוראה טובה" – למידה פעילה ואינטראקטיבית, ארגון הקורס והשיעורים ומתן משוב מיידי (למרצה ולסטודנטים) על מידת ההבנה של התלמידים. האתר יכול לסייע בכך שהוא מספק לרוב אפשרות ללמידה רב חושית (מולטימדיה) והמחשות: טקסט, צבע, תמונות, תנועה, אור וקול וכן קישורים לסימולציות ולתוכנות סימולציה. שימוש נכון באתר עשוי לאפשר לסטודנטים למידה תוך קישור הידע החדש למבני ידע קודמים בתוך האתר ובאתרים אחרים. המרצה יכול להדגים באמצעות האתר את רלבנטיות חומר הקורס. אתר אינטרנט לקורס גם יכול לאפשר פיתוח לומד עצמאי מחד (למידה יחידנית בהתאם לקצב, הסגנון והרמה המתאימה לסטודנט) ולמידה בקבוצות וקיום קבוצות דיון מאידך.
 
פתיחת קורסים
 
פתיחת קורסים מתבצעת לאחר קבלת בקשה מהמרצה.

מרכז הלמידה המתוקשבת מתחיל את תהליך פתיחת הקורסים המתוקשבים לסמסטר הבא מיד עם סיומו של הסמסטר הנוכחי.
המרצים מתבקשים לשלוח את בקשותיהם מוקדם ככל האפשר, רצוי מיד לאחר שקיבלו ידיעה בדבר קורס שהם אמורים ללמד/לתרגל – אך לא יאוחר משבוע לפני פתיחת הסמסטר!

לתשומת ליבכם, יש לשלוח את הבקשה בהקדם האפשרי כדי שיהיה בידכם מספיק זמן לעדכן את תכני האתר.

בשבוע שלפני פתיחת הסמסטר יעסוק המרכז ברישום סטודנטים לקורסים ולא יהיה פנוי לטיפול בפתיחת קורסים !
ניתן לשלוח את הבקשות בדואר אלקטרוני (motir@hit.ac.il;e-learn-support@hit.ac.il), בדואר פנימי, במסירה או בטלפון.
ניתן לפתוח אתר מלווה קורס במספר אפשרויות:
1. אתר חדש לחלוטין.
2. אתר משוכפל (יצירת עותק של אתר קודם על מבנהו ותכניו).
3. אתר במבנה אב- בנים (למקרים בהם יש מספר קבוצות הלומדות את אותו קורס)
בבקשת הפתיחה חובה לציין:
1. שם הקורס.
2. מספר הקורס.
3. שם המרצה.
4. שמות מרצים נוספים/מתרגלים.
5. באיזה פורמט, מבין השלושה המפורטים למעלה, הינכם מעוניינים