מאמרים

 
מניסיון ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר נטע נוצר, ד"ר רות אברמוביץ'
היחידה לחינוך רפואי , הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
תקציר מאמר שפורסם ב"על הגובה" – כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, גיליון מס' 5.
 
 
תקציר של: Kelly, C. Teaching From A Clean Slate. IEEE Spectrum, vol. 38, no. 9, September 2001, pp. 59-60.