טפסים


בקשת נסיעה בארץ ולחו"ל לסגל אקדמי                     הגשת בקשה במערכת ממוחשבת
 

                                                                                      בדיקת סטטוס בקשה

 

                                                                                התחשבנות כספית בגין נסיעה


טופס דווח חבר סגל אקדמי על השתתפות בכנס


 

בקשת יציאה לשבתון,השתלמות ממושכת


בקשת יציאה לחופשה ללא תשלום


בקשה לתשלום ע"ח קרן קשרי מדע / קרן מחקר


בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה - קרן קשרי מדע                 בדיקת סטטוס בקשה


בקשה ליציאה ליום עיון / השתלמות


החזר הוצאות נסיעה לכנסים בארץ ולחו"ל


הצהרת מורה מן החוץ על העסקה ב'


החזר נסיעות ברכב


 
טפסים יעודיים לסגל הפקולטה לעיצוב