טפסים


בקשת נסיעה בארץ ולחו"ל לסגל אקדמי           הגשת בקשה במערכת ממוחשבת
 

                                                                            בדיקת סטטוס בקשה

 

                                                                      החזר הוצאות נסיעה לכנסים

 

                                                                    התחשבנות כספית בגין נסיעה  i הנחיות למילוי 

 

                                                        טופס דווח חבר סגל אקדמי על השתתפות בכנס


 

בקשת יציאה לשבתון,השתלמות ממושכת


בקשת יציאה לחופשה ללא תשלום


בקשה לתשלום ע"ח קרן קשרי מדע / קרן מחקר


בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה - קרן קשרי מדע                 בדיקת סטטוס בקשה


בקשה ליציאה ליום עיון / השתלמות


החזר הוצאות נסיעה לכנסים בארץ ולחו"ל


הצהרת מורה מן החוץ על העסקה ב'


החזר נסיעות ברכב


 
טפסים יעודיים לסגל הפקולטה לעיצוב