לוח שנה אקדמי - תש"ף

 
לוח שנת הלימודים תש"ף (2019 – 2020) 

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א'

היום הראשון ללימודים

 

יום א' 3.11.2019  
חנוכה יום א' 29.12.2019 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום א' 2.2.2020  
מועדי א' 3.2.2019 עד 28.2.2019
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' 1.3.2020  
בחירות יום ב' 2.3.2020 שבתון
תענית אסתר יום ב' 9.3.2020 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ג' 10.3.2020 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ג' 7.4.2020  
פסח 8.4.2020 - 15.4.2020 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום ה'
16.4.2020  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ב'
20.4.2020
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ב' 27.4.2020 הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 28.4.2020 חופשה
יום העצמאות יום ד' 29.4.2020 חופשה
שבועות

ימים

ה'-ו'

28-29.5.2020

חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'
יום ו'
12.6.2020
 
ימי השלמה

יום א'

14.6.2020

לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים.

ייתכנו מבחנים באנגלית ורב תחומיים.

מועדי א' 15.6.2020 עד 7.7.2020
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום ד' 8.7.2020  
ערב צום ט' באב יום ד' 29.7.2020 הפסקת לימודים החל מ 18:00
צום ט' באב יום ה' 30.7.2020 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ה' 17.9.2020  
מועדי א' 21.09.2020 עד 16.10.2020
תשפ"א היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"א יום א' 18.10.2020
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום א' 10.11.2019
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ג' 21.4.2020
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ב'
27.4.2020
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.

 

פעילות אגודת הסטודנטים
הפנינג תחילת שנת הלימודים

ימים

ב', ג', ד'

11-13.11.2019
הפנינג פתיחת הלימודים בשלושת
הימים הראשונים של סמסטר א'.
מידי יום יתקיימו הפסקות לימודים
בנות שעה בין השעות:
13:00-14:00 ו- 16:00-17:00
הפנינג פורים יום ג' 8.3.2020
הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות:
13:00-14:00 ו- 16:00-17:00
יום הסטודנט יום ב'
באחד מימי חמישי בסמסטר ב' - טרם נקבע תאריך מדויק