גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

קול קורא לתערוכות בגלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי תש"פ [2019 - 2020]

 

 

גלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי, HIT מכון טכנולוגי חולון, מזמינה בזאת הצעות לתערוכות יחיד ו/או תערוכות קבוצתיות להצגה בגלריה בשנת הפעילות הבאה 2019-2020.

 

גלריה ויטרינה מקיימת כ-8 תערוכות שנתיות בדגש על עיצוב רב תחומי בסביבה אקדמית. אתם מוזמנים להציע תערוכות הדנות ו"מפרקות" מושגים בעיצוב, חברה, טכנולוגיה, היסטוריה ותרבות, אשר בוחנות עיצוב, מניעיו, השפעתו ודרכי הביטויי שלו תוך בחינת ערכי ייצוג עיצוביים חדשים.

 

הגלריה רואה ברב תחומיות דרך חדשה ומסקרנת ליצירת אובייקטים מרתקים, אשר בוחנים את גבולות השפה בכל המישורים ומעוררים דיאלוג חדש.

 

מוזמנות גם להיות מוצגות תערוכות ביוזמת הפקולטות השונות במכון, המשקפות את פעילותן השוטפת.

 

ועדת ההיגוי תבחן את ההצעות ותשבץ תערוכות לשנת הלימודים האקדמית הבאה [תש"פ] 2019-2020.

 

הגלריה תומכת בכל תערוכה בהיקף של עד 8,000 שקלים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ותקציבה. למען הסר ספק, אין המכון מתחייב במכתב זה לסייע במימון התערוכה.

 

נודה לכם מאוד אם תגישו הצעות אשר תתייחסנה בין השאר אל הפרמטרים הבאים:

  1. שם התערוכה
  2. תיאור קצר ורציונל של התערוכה המוצעת
  3. שם האוצר/ת ותיאור הניסיון המקצועי
  4. מידע על היוצר המיועד להצגה [קורות חיים מקוצרים]
  5. רשימת תערוכות [של היוצר ושל האוצר]
  6. דוגמאות/סקיצות לדימויים שיוצגו בתערוכה
  7. הצעה ראשונית לעיצוב החלל [לא חובה]

 

 

את ההצעות יש להעביר במייל עד ה – 15.7.2019 אל אורנה גטניו, אחראית גלריה ויטרינה ornag@hit.ac.il. ניתן לפנות לכתובת זו גם לבירור פרטים נוספים.

 

הצעות שתתקבלנה תוצגנה בפני ועדת ההיגוי, במהלך יולי 2019.

החלטת הועדה תשלח בראשית אוגוסט 2019.
 

 

בכבוד רב,
מיכל קסטיאל
אוצרת ראשית גלריה "ויטרינה" ע"ש ג'וליה מזרחי

 

 

הורד כקובץ PDF >>