גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

קול קורא לתערוכות בגלריה ויטרינה תשע"ט, 2018 - 2019


גלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי, HIT מכון טכנולוגי חולון, מזמינה בזאת הצעות לתערוכות יחיד ו/או תערוכות קבוצתיות.
הגלריה רואה ברב-תחומיות דרך חדשה ומסקרנת ליצירת אובייקטים מרתקים, אשר בוחנים את גבולות השפה בכל המישורים ומעוררים דיאלוג חדש, והיא מקיימת כ – 8 תערוכות שנתיות בדגש על רב תחומיות.
ועדת ההיגוי תבחן את ההצעות ותשבץ תערוכות לשנת הלימודים האקדמית הבאה [תשע"ט] 2018-2019.

 


הגלריה תומכת בכל תערוכה בהיקף של עד 8,000 שקלים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ותקציבה. למען הסר ספק, אין המכון מתחייב במכתב זה לסייע במימון התערוכה.
הודעה נפרדת המפרטת את הסיוע בו זכיתם תשלח במידה ותתקבל הצעתכם.

 

נודה לכם מאוד אם תגישו הצעות אשר תתייחסנה בין השאר אל הפרמטרים הבאים:
  1. שם התערוכה
  2. תיאור קצר ורציונל של התערוכה המוצעת
  3. שם האוצר/ת ותיאור הניסיון המקצועי
  4. מידע על היוצר המיועד להצגה [קורות חיים מקוצרים]
  5. רשימת תערוכות [של היוצר ושל האוצר]
  6. דוגמאות/סקיצות לדימויים שיוצגו בתערוכה
  7. הצעה ראשונית לעיצוב החלל [לא חובה]

 

את ההצעות יש להעביר במייל עד ה – 15.7.2018 אל אורנה גטניו, אחראית גלריה ויטרינה ornag@hit.ac.il.  ניתן לפנות לכתובת זו גם לבירור פרטים נוספים.

 

החלטת הועדה תשלח עד סוף יולי 2018.


הצעות שתתקבלנה תוצגנה בפני ועדת ההיגוי, במהלך יוני – יולי 2018 .

            
נשמח להציג אתכם בגלריה ויטרינה