גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

אוטואים

 
תערוכת מכוניות צעצוע בפקולטה לעיצוב
אוצרות: גלינה ארבלי, שלומית באומן
 
התערוכה מציגה מכוניות צעצוע שעוצבו במסגרת קורס הצעצועים בסמסטר האחרון ובסמסטר א' בשנה שעברה. במסגרת תרגיל זה - לאורך חמשת השנים בו הוא מתקיים - נקודת המוצא לעיצוב מכונית הצעצוע הייתה מערכת מגבלות שהוגדרה מראש.
 
 
נקודת המוצא לתרגיל התבססה על ספרו של רמון קנו (Raymond Queneau) "תרגילים בסגנון". בספר מציג קנו ניסוי ספרותי, בו הוא מציע 99 דרכים שונות לספר סיפור קצר ובנאלי. דרכים אלו מבוססות על מגבלות ספרותיות מסוגים וסוגות שונות. קנו נמנה על מייסדיה של הקבוצה הצרפתית אוליפו ( Oulipo, 1960), שביקשה על-ידי יצירת חריגות בכתיבה הספרותית לגלות משהו חדש, ואף להמציא כתיבה חדשה.
 
השימוש במערכת של מגבלות יכולה להוביל להולדתם של עיצובים המותחים את גבולות המוכר לנו והמקובל עלינו בתוך שדה נתון. על בסיס עקרון זה אשר ביקש להציע דרכים חדשות לכתיבה ספרותית התבקש כל אחד מהסטודנטים בקורס להגדיר לעצמו מערכת חוקים ומגבלות לעיצוב מכונית צעצוע, ובכך לנסות להרחיב את המושג מכונית הצעצוע, ואת גבולות המשחק בה.
 
משתתפים: גל דורי ואזנה, נתי עדי, שיר הררי, קשת מגדל, נהו פריד, אסף פורת, אייל בן פורת, יותם מיכאלי, איתמר מרמור, רות גודמן, שניר חכים, סער שוורץ, נוי שלזינגר, מירב אשריאן, ברקאי דגן, גל שמחוני, שגיא שכטר, מאיר קרמר, יונתן אנגלר, תומר שמילוביץ'