חדשות והודעות

המל"ג אישר ל-HIT לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.Sc) במדעי הנתונים

המל"ג אישר ל-HIT לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) במדעי הנתוניםניצול גובר והולך של נתוני עתק (big data) ועיבוד מתוחכם של נתונים בסקטור העסקי והציבורי, המחייב הכשרת כ"א לניהול מידע ולניתוחו, כמו גם אינטנסיביות גוברת והולכת של מדעי הנתונים בדיסצפלינות מדעיות רבות, הביאו לכך שתחום מדעי הנתונים הולך וכובש מקום מרכזי באקדמיה. כבר כיום ניכר מחסור מהותי בהון אנושי בתחום זה.


על רקע זה אישרה המל"ג למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) במדעי הנתונים, על בסיס הרמה הגבוהה של הלימודים בתואר ראשון במדעי המחשב, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, והמכון יהיה בין המוסדות הבודדים שתהיה לו תכנית עצמאית בתחום.


תכנית הלימודים לתואר שני במדעי הנתונים ב-HIT תתבסס על שלוש פקולטות: הפקולטה למדעים, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, והפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. תכנית הלימודים תציע ארבעה מסלולי התמחות: למערכות תבוניות, למערכות בריאות וטכנולוגיות רפואיות, לבינה עסקית ותעשייתית, ומסלול רב-תחומי.


התכנית תכשיר סטודנטים למקצועות הבאים:

 • Data Scientist
 • Data Analyst
 • Business Intelligence developer
 • Machine Learning Scientist
 • Machine Learning Engineer
 • Data Architect
 • Data Engineer
 • Data Storyteller


אישור המל"ג למכון ללמד תואר שני במדעי הנתונים מתווסף ל-7 תכניות תואר שני קיימות, כאשר שלוש מתוכן עם תזה. כעת תילמדנה במכון 8 תכניות לתואר שני:

 • הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה M.Sc. (עם תזה / ללא תזה)
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה M.Sc. (עם תזה / ללא תזה)
 • מדעי מחשב M.Sc. (עם תזה / ללא תזה)
 • טכנולוגיות למידה M.A.
 • מדעי הנתונים M.Sc.


פרופסור אדוארד יעקובוב, נשיא HIT מכון טכנולוגי חולון:

"האישור שניתן לנו על ידי המל"ג מהווה הבעת אמון נוספת במכון, ביכולותיו ובסגל האקדמי המצטיין שלו. כיום חסרים בישראל מאות רבות של מדעני נתונים והדרישה למקצוע זה צפויה רק לעלות. כעת, HIT מצטרף למאמץ לסגור את הפער שנוצר במשק ותכשיר כוח אדם איכותי וטכנולוגי שימשיך לתרום, לפתח את מדינת ישראל ולמצבה בחזית החדשנות והקדמה הטכנולוגית".


פורסם: 30/11/2021