חדשות והודעות

מר עוזיה גליל ז''ל

HIT מכון טכנולוגי חולון, משתתף באבלה הכבד של משפחת גליל על פטירתו של מר עוזיה גליל, ידיד המכון וחתן פרס מפעל חיים לשנת 2019 מטעם HIT