חדשות והודעות

נחתם מתווה עקרונות בין HIT לארגון המורים מן החוץ


מתווה עקרונות בין HIT  לבין ארגון המורים מן החוץ נחתם לאחרונה לקראת חתימה על הסכם קיבוצי ראשון בין הצדדים.
 
נשיא המכון עם סגל מורים מן החוץ
נשיא המכון עם סגל מורים מן החוץ

פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא המכון, אמר כי הוא מברך על התארגנותם של המורים מן החוץ וכי הוא מעריך את תרומתם למכון מהקמת המכון ועד עתה. "המורים הם חלק בלתי נפרד מהמכון ותורמים רבות לקידומו. במסגרת ההבנות היה חשוב להנהלת המכון להסדיר בצורה רוחבית את מסגרת העסקתם של המורים, ובכלל כך הענקת ביטחון תעסוקתי, יציבות תעסוקתית, הסדרת עומס הוראה, הענקת זכויות סוציאליות מתאימות ועוד, כל זאת תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה וניהול אחראי של תקציב המכון."

מנכ"ל המכון, מר שמואל גולדברג, אמר כי "הנהלת המכון מייחסת חשיבות רבה למתווה ותמשיך במגעים עם הארגון כדי לחתום על הסכם קיבוצי מפורט לטובת המורים ולטובת המכון עוד השנה במטרה ליצור מערכת יחסים קיבוצית טובה ומפרה לאורך שנים, ובמטרה לאפשר לסטודנטים ללמוד אצל המורים הטובים ביותר" עוד הוסיף מר גולדברג כי "הנהלת המכון התחייבה בפני הסטודנטים להשלים את חומר הלימודים כדי שיוכלו לסיים את שנת הלימודים בהצלחה".