חדשות והודעות

רן מנחם, ניהול טכנווגיה, מצטיין נשיא