חדשות ואירועים

תיקון ליל שבועות

שער הספר: תיקון ליל שבועות והושענא רבא, וילנה תרט' 1849 על פי האמונה היהודית, בחג השבועות קיבלנו את התורה הקדושה על הר סיני, ולכן בחג זה, הוא חג מתן תורה, אנו שמחים מחדש על התורה שקיבלנו. 
בחג זה נהוג לאכול מאכלי חלב ודבש כיוון שהתורה משולה למאכלים אלו, וכן נהוג ללמוד תורה כל הלילה בסדר מיוחד שנקרא "תיקון ליל שבועות".

מה מקור מנהג זה? מה פירוש המילה "תיקון"?
תיקון ליל שבועות הוא כינוי לסדר לימוד המיועד לליל חג השבועות ומשמש לציון לימוד התורה המסורתי בליל חג השבועות הנמשך כל הלילה. על פי המסורת התורה ניתנה לעם ישראל בבוקר חג השבועות והלימוד הוא ההכנה ליום מתן התורה. מקור המנהג בספר הזוהר והמנהג  נפוץ ברוב קהילות ישראל.

בספר הזוהר, מופיעה המילה הארמית "תיקון", שפירושה בעברית "קישוט". לפי פירוש זה, הכוונה היא שהאנשים שאומרים את ה"תיקון" הם השושבינים המקשטים את הכלה, התורה, במהלך הלילה, לקראת כניסתה לחופה למחרת בבוקר, בעת קריאת עשרת הדיברות. יש המסבירים את המילה "תיקון" כמילה מלשון התקנה - התכוננות לקבלת התורה שהיהודי אמור להרגיש כל שנה מחדש ביום בו ניתנה התורה. יש המפרשים  'תיקון' בכך  שלימוד התורה בלילה שלפני מתן תורה מתקן את חטאם של בני ישראל אשר על פי האגדה במדרש שיר השירים ישנו עד מאוחר ביום מתן תורה, במקום לצפות בכיליון עיניים לאירוע המכונן, והקב"ה נאלץ להעיר אותם בקולות וברקים.