חדשות ואירועים

תוצאות מבחני שלב א' לפקולטה לעיצוב עודכנו

מועמד שמסיבה כול שהיא לא יודע את מעמדו ואת סטאטוס מצב הרשמתו, יוכל לפנות למייל הבא :bars@hit.ac.il.

יום המיונים לשלב ב' למועמדי המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית יתקיים ב29/5 בשעה 12:30.

יום המיונים לשלב ב' למועמדי המחלקה לעיצוב פנים - 30/5 בשעה 14:00.


יום המיונים לשלב ב' למועמדי המחלקה לעיצוב תעשייתי – 31/5 בשעה 14:00.

המיון לשלב ב' מתקיים במכון הטכנולוגי בבנין הפקולטה לעיצוב – בניין מס' 6